Company Logo

OdiaScience and Technology

କମ୍ପୁଟର || Computer gk Odia || 2500+ MCQ SERIES - SET-22

Jul 31, 2021 • 55m

Avatar

Dillip Kumar

3M watch mins

ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ଏଠାରେ ଆମେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ASO, Ri, Amin, ଓଡିଶା ପୋଲିସ୍ SI ପରୀକ୍ଷା ପରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ଓଡିଶା ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ପରୀକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କକରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେସନ ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ

OdiaScience and Technology
Thumbnail
    COMPANY
  • About us
  • Careers
  • Blogs
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
EDUCATOR APP
Play Store
App Store
warningNo internet connection