Company Logo

MarathiHistory

इतिहासाती प्रमुख ५०० घटनांचा अभ्यास

Mar 2, 2020 • 2h 57m

Avatar

Sachin Warulkar

66M watch mins

इतिहासाती प्रमुख ५०० घटनांचा अभ्यास. ह्या क्लास मध्ये सचिन वारूळकर सर नकाशाच्या साहाय्याने इतिहास अभ्यास नेमका अचूक प्रकारे कसा केल्या जाईल हे ५ क्लास मध्ये करून घेणार आहे. हा क्लास MPSC परीक्षेच्या विविध परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व विध्यर्थ्याना उपयोग पडेल. कोर्से मध्ये मराठी भाषेमध्ये शिकवलं जाणार असुन नोट्स सुद्धा मराठी मधेच दिल्या जातील.

MarathiHistory
Thumbnail
    COMPANY
  • About us
  • Careers
  • Blogs
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
EDUCATOR APP
Play Store
App Store
warningNo internet connection