edu-image

Indian Polity & Governance • free class

इंद्रधनुष शिबीर: Last Min Strategy For Polity-Economy


Mar 21, 2023 • 328 views

56:18

EN

Indian Polity & Governance

इंद्रधनुष शिबीर: Last Min Strategy For Polity-Economy

Avatar
badge
Swapnil Rathod

24K followers • Indian Polity & Governance


Mar 21, 2023 • 56m • 328 views

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ३० एप्रिल २०२३ रोजी नियोजिय संयुक्त गट ब आणि क साठीची संयुक्त पूर्व परीक्षेला सामोरे जाताना भारतीय राज्यघटना व भारतीय अर्थव्यवस्था या दोन विषयातील अत्यंत महत्वपूर्ण घटक ज्यावर हमखास प्रश्नोत्तरे येतात आणि परीक्षेच्या पूर्वी शेवटच्या एका महिन्यात रिव्हिजन कोणत्या घटाकावर करावी याबाबत सखोल मार्गदर्शन स्वप्नील राठोड करतील. हा क्लास मराठी मध्ये शिकवला जाणार आहे

Read more

Similar Classes

More from Swapnil Rathod

Similar topic practice

Similar Plus Courses