edu-image
EN

Indian Polity & Governance

Hot Topics for Combined Pre Exams - Polity

Jul 27, 2022 • 45m

Avatar
badge

या क्लासमध्ये स्वप्नील राठोड सर भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था या घटकावर आयोगाने विविध परीक्षेत विचारलेल्या प्रश्नांचे सखोल स्पष्टीकरणासहित विश्लेषण करणार आहेत . हा क्लास मराठीमध्ये शिकवला जाणार असून नोट्स सुद्धा मराठीतच देण्यात येणार

Read more

240 learners have watched


Similar Classes

More from Swapnil Rathod

Similar topic practice

Similar Plus Courses