Company Logo
MarathiPractice & Strategy

गुणोत्तर प्रमाण - फक्त ट्रिक्स वापरुन शिका.

Oct 5, 2020 • 39m

Yuvaraj Jadhao

94M watch mins

या क्लाससमध्ये युवराज जाधव सर गुंणोत्तर प्रमाण ट्रिक्स नुसार शिकवणार आहेत तसेच हा क्लास स्पर्ध परीक्षा करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यंन उपयोगी पडेल. या क्लासच्या सर्व नोट्स मराठी भाषेत आणि pdf स्वरूपात उपलंबद राहतील.

MarathiPractice & Strategy
Thumbnail
warningNo internet connection