edu-image

Practice & Strategy • free class

गुणोत्तर प्रमाण - फक्त ट्रिक्स वापरुन शिका.


Oct 5, 2020 • 2.1K views

39:45

EN

Practice & Strategy

गुणोत्तर प्रमाण - फक्त ट्रिक्स वापरुन शिका.


Oct 5, 2020 • 39m • 2.1K views

या क्लाससमध्ये युवराज जाधव सर गुंणोत्तर प्रमाण ट्रिक्स नुसार शिकवणार आहेत तसेच हा क्लास स्पर्ध परीक्षा करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यंन उपयोगी पडेल. या क्लासच्या सर्व नोट्स मराठी भाषेत आणि pdf स्वरूपात उपलंबद राहतील.

Read more

Similar Classes

More from Yuvaraj Jadhao

Similar Plus Courses