Company Logo

MarathiGeneral Knowledge

Gk rapid fire test. पोलिस भरती, तलाठी भरती, आरोग्य विभाग सरळसेवा भरती

Aug 23, 2021 • 1h 4m

Avatar

Pavan Deshpande

2M watch mins

नमस्कार मी पवन देशपांडे, या क्लास मध्ये Gk सामन्य dnyan त्यावरील प्रश्न तलाठी भरती, पोलिस भरती, आरोग्य विभाग व सरळसेवा त्याच बरोबर अन्य परीक्षाकरीता उपयुक्त प्रश्नाचा अतिशय सोप्या पद्धतीने सराव करुन घेणार आहे.

MarathiGeneral Knowledge
Thumbnail

Similar Classes

ThumbnailLive
MarathiHRD & HR

50 मिनिटात GK चे एकूण 100 अति संभाव्य प्रश्न Ralid fire 🔥

Lesson 1 • Started at 3:30 PM

Rajratan Dhutraj

More from Pavan Deshpande

Similar Plus Courses

warningNo internet connection