edu-image

General Knowledge • free class

Gk rapid fire test. पोलिस भरती, तलाठी भरती, आरोग्य विभाग सरळसेवा भरती


Aug 23, 2021 • 374 views

1:04:07

EN

General Knowledge

Gk rapid fire test. पोलिस भरती, तलाठी भरती, आरोग्य विभाग सरळसेवा भरती


Aug 23, 2021 • 1h 4m • 374 views

नमस्कार मी पवन देशपांडे, या क्लास मध्ये Gk सामन्य dnyan त्यावरील प्रश्न तलाठी भरती, पोलिस भरती, आरोग्य विभाग व सरळसेवा त्याच बरोबर अन्य परीक्षाकरीता उपयुक्त प्रश्नाचा अतिशय सोप्या पद्धतीने सराव करुन घेणार आहे.

Read more

Similar Classes

More from Pavan Deshpande

Similar Plus Courses