Company Logo

MarathiCurrent Affairs

DNA- चालू घडामोडी(2019-20)प्रश्न-उत्तरे

Jul 20, 2020 • 1h 19m

Avatar

Prakash Ingle

11M watch mins

या सेशन मध्ये प्रकाश इंगळे सर आपणास चालू घडामोडी यावर सविस्तर मार्गदर्शन करणार आहेत. प्रश्न आणि उत्तराच्या सहाय्याने जास्तीत जास्त माहिती आपणास मिळणार आहे. Pdf च्या माध्यमातून नोट्स सुद्धा दिल्या जातील.

MarathiCurrent Affairs
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
MarathiCurrent Affairs

चालू घडामोडी भाग- 18

Ended on Sep 22, 2020

Abhijit Rathod

More from Prakash Ingle

Similar Plus Courses

warningNo internet connection