edu-image

Current Affairs • free class

धडाकेबाज चालू घडामोडी प्रश्नोत्तरे: टार्गेट ३० एप्रिल,२०२३


Mar 24, 2023 • 299 views

59:34

EN

Current Affairs

धडाकेबाज चालू घडामोडी प्रश्नोत्तरे: टार्गेट ३० एप्रिल,२०२३

Avatar
badge
Swapnil Rathod

24K followers • Current Affairs


Mar 24, 2023 • 59m • 299 views

या क्लासमध्ये स्वप्नील राठोड सर 2022 मधले सर्व आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय महत्वाच्या घटनाक्रम व चालू घडामोडी प्रश्नोत्तर स्वरूपात घेणार असून प्रत्येक प्रश्नावर सखोल स्पष्टीकरण देण्यात येणार आहे. हा क्लास मराठीमध्ये शिकवला जाणार असून नोट्स सुद्धा मराठीतच देण्यात येणार

Read more

Similar Classes

More from Swapnil Rathod

Similar topic practice

Similar Plus Courses