Company Logo
KannadaCurrent Affairs

ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

Feb 13, 2020 • 19 m

NANDAN R

65k watch mins

ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ - ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸರಳೀಕೃತ ಸುದ್ದಿ ವಿಷಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿಷಯವಾರು ನೋಟ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು