MarathiIndian Polity & Governance

चला शिकूया संविधानातील कलमे सचिन वारूळकर सरांसोबत

Jan 23, 2021 • 1h 2m

Avatar

Sachin Warulkar

53M watch mins

चला शिकूया संविधानातील कलमे सचिन वारूळकर सरांसोबत :- ह्या क्लास मध्ये सचिन वारूळकर सर स्पर्धा परीक्षेच्या गतवर्षीच्या सर्व प्रश्नांचा अभ्यास ह्या क्लास मध्ये करून घेणार आहे. हा क्लास MPSC परीक्षेच्या विविध परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व विध्यर्थ्याना उपयोग पडेल. कोर्से मध्ये मराठी भाषेमध्ये शिकवलं जाणार असुन नोट्स सुद्धा मराठी मधेच दिल्या जातील.

MarathiIndian Polity & Governance
Thumbnail

Similar Classes

new-thumbnailLive
MarathiNCERT Summary

Tagert 30 April :: Group B and Group C :: संभाव्य 100 प्रश्न

Lesson 1 • Started at 3:30 AM

Kiran Wankhade

More from Sachin Warulkar

Similar Plus Courses

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app