edu-image
EN

Current Affairs

चालू घडामोडीचा ध्रुवतारा -३६० बुकणा पॅटर्ण -टेस्ट क्रं -२

Jan 28, 2023 • 1h

Avatar
badge

या बॅचमध्ये अतुल सर तुम्हाला संयुक्त गट ब व क पूर्व परीक्षा 2023 च्या संदर्भात असणाऱ्या विषयातील सर्व घटकांची सखोल तयारी करून घेतील ज्यामध्ये तुम्हाला प्रत्येक घटक त्यावर आयोगाने विचारलेले प्रश्न आणि येणाऱ्या काळामध्ये कसे प्रश्न विचारले जातील

Read more

331 learners have watched


Similar Classes

More from Atul Takalkar

Similar topic practice

Similar Plus Courses