Company Logo
MarathiCurrent Affairs

चालू घडामोडी-2019- 20 मधील अतिशय महत्वाचे प्रश्न

Mar 16, 2020 • 1h 4m

Prakash Ingle

3M watch mins

या सेशनमध्ये प्रकाश इंगळे सर आपणास MPSC च्या स्पर्धा परीक्षेतील अतिशय महत्त्वाचा भाग म्हणजे चालू घडामोडी असून 2019- 20 मधील अतिशय महत्त्वाचे माहिती प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपातून आपल्याला देणार आहे. यातूनच आपल्याला जास्तीत जास्त कसे मार्क मिळतील यासंदर्भातही चर्चा केली जाईल. सर्व विद्यार्थ्यांना सर्व परीक्षेसाठी उपयुक्त असा हा भाग आहे. तसेच PDF च्या स्वरूपात नोट्स सुद्धा मिळणार आहेत.

No internet connection