Company Logo
MarathiPractice & Strategy

"बुलेट ट्रेन -२०२१" Gk : सर्व परीक्षेकरिता उपयुक्त

Jun 19, 2021 • 59m

Swapnil Rathod

21M watch mins

या क्लासमध्ये स्वप्नील राठोड अत्यंत दर्जेदार व उपयुक्त असे सर्व विषयांचे प्रश्नउत्तरे व त्यांचे सखोल विश्लेषण घेणार आहे. हा क्लास सर्व विद्यार्थ्यांना उपयुक्त असून क्लास मराठी भाषेतच शिकवलं जाणार आहे व नोट्स सुद्धा मराठीतच देण्यात येणार आहे

MarathiPractice & Strategy
Thumbnail
warningNo internet connection