Company Logo

MarathiGeography

भूगोल : L 12 चक्रीय वादळे (नावे कसे ठरवतात)

Oct 8, 2020 • 1h 9m

Avatar

Vilas Pawar

4M watch mins

संयुक्त गट ब परीक्षेमध्ये या घटकावर एक प्रश्न नक्की असतो.चक्रीवादळ कसे तयार होतात त्यांना नावे कसे देतात व 2019 - 20 मध्ये कोणती चक्रीवादळे अरबी समुद्र ,बंगालचा उपसागर व हिंदी महासागरामध्ये आली यावर विलास पवार सर सविस्तर चर्चा करतील ........

MarathiGeography
Thumbnail
    COMPANY
  • About us
  • Careers
  • Blogs
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
EDUCATOR APP
Play Store
App Store
warningNo internet connection