Company Logo

MarathiIndian Polity & Governance

भारतीय संविधानाचे कलम 13 व व न्यायालयीन पुनर्विलोकन

May 29, 2020 • 1h 1m

Avatar

Abhijit Rathod

80M watch mins

भारतीय राज्यव्यवस्था या घटकांमध्ये न्यायालयाची बदलती काय भूमिका आहे हा अभ्यासक्रमामधील घटक पूर्ण करून घेण्यात येईल

MarathiIndian Polity & Governance
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
MarathiIndian Polity & Governance

राज्यव्यवस्था- 15 मार्कसाठी भाग- 1

Ended on Aug 10, 2020

Abhijit Rathod

More from Abhijit Rathod

Similar Plus Courses

Thumbnail
ENROLL

Course on Geography with PYQs

Starts on Jan 18, 2022 • 7 lessons

Durgesh Makwan

warningNo internet connection