Company Logo
MarathiMaharashtra Specific Topics

भारतीय इतिहासातील ठराविक संकल्पना

Apr 7, 2021 • 40m

Sachin Warulkar

54M watch mins

भारतीय इतिहासातील ठराविक संकल्पना ह्या क्लास मध्ये सचिन वारूळकर सर स्पर्धा परीक्षेच्या गतवर्षीच्या सर्व प्रश्नांचा अभ्यास ह्या क्लास मध्ये करून घेणार आहे. हा क्लास MPSC परीक्षेच्या विविध परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व विध्यर्थ्याना उपयोग पडेल. कोर्से मध्ये मराठी भाषेमध्ये शिकवलं जाणार.

MarathiMaharashtra Specific Topics
warningNo internet connection