Company Logo

Marathi Indian Economy

भारतीय अर्थव्यवस्था : आयोगाचे मागील वर्षाचे प्रश्न व विश्लेषण

Aug 13, 2020 • 1h 1m

Avatar

Swapnil Rathod

24M watch mins

भारतीय या क्लास मध्ये स्वप्नील राठोड सर आयोगाने भारतीय अर्थव्यवस्था या घटकावर विचारलेल्या प्रश्नांवर चर्चा करणार आहेत ज्यामध्ये प्रत्येक प्रश्नाचे सखोल स्पष्टीकरण देण्यात येणार आहे . हा क्लास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या प्रत्येक परीक्षेकरिता उपयोगी ठरणार आहे . हा क्लास मराठीमध्ये शिकवला जाणार असून नोट्स सुद्धा मराठीतच देण्यात येणार आहे

Marathi Indian Economy
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
Marathi Indian Economy

राज्यसेवा पूर्व व संयुक्त पूर्व

Ended on Oct 16, 2020

Abhijit Rathod

More from Swapnil Rathod

Similar Plus Courses

warningNo internet connection