Company Logo

Marathi Indian Economy

अर्थव्यवस्था उजळणी महासंग्राम - Part 1

Oct 6, 2020 • 1h 7m

Avatar

Ramesh Runwal

47M watch mins

या सत्रामध्ये डॉ रमेश रुणवाल सर "अर्थव्यवस्था उजळणी" या घटकावर सखोल चर्चासत्र घेणार आहेत. डॉ रमेश सरांना पुणे विद्यापीठ आणि BARTI, पुणे याठिकाणी 7 वर्षांपासून मार्गदर्शनाचा अनुभव आहे. हे सत्र राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा तसेच संयुक्त पूर्वपरीक्षा या परीक्षांसाठी उपयुक्त ठरेल. हे सत्र मराठीमध्ये घेण्यात येईल तसेच नोट्स मराठी मध्ये देण्यात येतील.

Marathi Indian Economy
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
Marathi Indian Economy

राज्यसेवा व संयुक्त पूर्व परीक्षा अर्थव्यवस्था गरिबी

Ended on Oct 23, 2020

Abhijit Rathod

More from Ramesh Runwal

Similar Plus Courses

warningNo internet connection