Company Logo
Marathi Indian Economy

अर्थव्यवस्था :आयोगाने विचारलेल्या प्रश्नावर CONCEPT CLEARING SESSION

Apr 28, 2020 • 1h 4m

Swapnil Rathod

13M watch mins

संयुक्त पूर्व परीक्षा : ह्या क्लास मध्ये स्वप्नील राठोड सर आयोगाने विचारलेल्या PREVIOUS YEAR QUESTIONS वर विश्लेषणात्मक चर्चा घेऊन प्रश्न समझून घेण्यापासून तर त्यांची उत्तरे कशी काढावी या सर्व बाबींवर सखोल चर्चा करणार आहेत . हा क्लास mpsc च्या विविध परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडेल . कोर्स मराठी भाषे मधून शिकवलं जाणार असून नोट्स सुद्धा मराठीतच देण्यात येणार आहे.

Marathi Indian Economy
warningNo internet connection