Company Logo
Marathi Indian Economy

अर्थशास्त्र उजळणी सिरीज - भाग 14

Jan 12, 2021 • 57m

Ramesh Runwal

11M watch mins

या सत्रामध्ये डॉ रमेश रुणवाल सर "अर्थव्यवस्था उजळणी" या घटकावर सखोल चर्चासत्र घेणार आहेत. डॉ रमेश सरांना पुणे विद्यापीठ आणि BARTI, पुणे याठिकाणी 7 वर्षांपासून मार्गदर्शनाचा अनुभव आहे. हे सत्र राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा तसेच संयुक्त पूर्वपरीक्षा या परीक्षांसाठी उपयुक्त ठरेल. हे सत्र मराठीमध्ये घेण्यात येईल तसेच नोट्स मराठी मध्ये देण्यात येतील.

warningNo internet connection