Company Logo
MarathiGeography

Agriculture : (प्रमुख पिके)संपूर्ण कृषी घटक सिरीज

Oct 20, 2020 • 1h

Vilas Pawar

504k watch mins

कृषी घटक सिरीज मध्ये विलास पवार सर सविस्तर मार्गदर्शन करणार आहेत या सिरीज चा फायदा राज्यसेवा मुख्य परीक्षा तसेच कृषी विभागाच्या सर्व परीक्षेसाठी होणार आहे.

warningNo internet connection