Company Logo

MarathiEnvironment

Agriculture : कृषी घटक भाग 2

Oct 14, 2020 • 1h 10m

Avatar

Vilas Pawar

5M watch mins

कृषी घटक हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असुन संपूर्ण तयारी आपण करून घेणार आहोत. राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा तसेच ग्रामसेवक कृषी सहाय्यक कृषी विस्तार अधिकारी संयुक्त गट-ब परीक्षासाठी फायदा होईल ....

MarathiEnvironment
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
MarathiEnvironment

कृषी अध्यादेश मुद्दा

Ended on Sep 21, 2020

Abhijit Rathod

More from Vilas Pawar

Similar Plus Courses

warningNo internet connection