Company Logo

MarathiCurrent Affairs

आठवड्यातील चालू घडामोडी

May 23, 2020 • 1h 4m

Avatar

Abhijit Rathod

81M watch mins

18 मे ते 22 मे दरम्यान च्या घडामोडी सखोल विश्लेषण यासह घेण्यात येईल...परीक्षेच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व स्पष्ट करण्यात येईल...

MarathiCurrent Affairs
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
MarathiCurrent Affairs

चालू घडामोडी भाग- 17

Ended on Oct 6, 2020

Abhijit Rathod

More from Abhijit Rathod

Similar Plus Courses

warningNo internet connection