Company Logo

Marathi Indian Economy

4 सप्टेंबर टार्गेट : अर्थशास्त्र महारणसंग्राम प्रकरणानुसार

Aug 7, 2021 • 59m

Avatar

Kiran Gayakwad

144M watch mins

सर्वांना माहित असेलकी 4 सप्टेंबर रोजी कम्बाइन्ड ची पूर्व परीक्षा होणार आहे तर या साठी आगामी दिवसात उजळणी आणि सराव गरजेचं आहे तर किरण गायकवाड सर रोज तुमच्यासाठी 8 मोफत क्लास घेणार आहेत. म्हणजे तुमचा अभ्यास प्रकरणानुसार होईल आणि तुमचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईल.

Marathi Indian Economy
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
Marathi Indian Economy

आर्थिक नियोजन भाग 3

Ended on Aug 17, 2020

Abhijit Rathod

More from Kiran Gayakwad

Similar Plus Courses

warningNo internet connection