ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್(PC) ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್


Batch Schedule

Started on May 25

Thumbnail

Full Syllabus Batch

ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್(PC) ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್

Irappa Gurulingappa Chougala , Sanjaykumar H P

ಈ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ 2023 ಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ, CSAT, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌಗೋಳಿಕತೆ, ಇತಿಹಾಸ, ರಾಜಕೀಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ... Read more

Batch Schedule

Started on May 25

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app