Company Logo

Topics covered for CHALLENGERS - All Subject Batch (Hindi)

Science

Mathematics

Hindi

Social Science

English

Bharat ki Khoj

Adhyaya

Hindi Vyakaran

Vyakaran

Sarvnaam - Sarvnaam ke Bhed

Upsarg - Upsarg ke Prakaar

Karak - Karak ke bhed

Kriya - Akarmak aur Sakarmak Kriya

Kaal aur Kaal ke bhed

Visheshan

Vachan - Vachan ke bhed

Viraam Chinh - Viraam Chinh ke Bhed

Ling - Ling ke Bhed

Muhaavre aur Lokoktiyaan

Pratyay - Pratyay ke Bhed

Avyay (Avikaari)

Vartani

Shabd Vichar

shabd bhed - Arth ke Adhar par

Vaakya - Sambandhi Ashudhi Shodhan

Vaakya Rachna - Vaakya ke Bhed

Samaas - Samaas ke Bhed

Sandhi - Sandhi ke Bhed

Padh Parichay

Alankaar- Alankaar ke Bhed

Vaachya - Vaachya ke Bhed

Basant 3

Adhyaya

warningNo internet connection