ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಬ್ಯಾಚ್


Batch Schedule

Started on Nov 8

Thumbnail

BATCH TRAILER

BATCH TRAILER

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಬ್ಯಾಚ್

Nandan R, Girish Hosamani and 2 more

ಈ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಕೃಷಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, CSAT, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂಗೋಳ, ಇತಿಹಾಸ, ರಾಜಕೀಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ PSC ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಸಂದೇಹ ಪರಿಹಾರ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಚ್ 5 ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ... Read more

Batch Schedule

Started on Nov 8

About

All the learning material you get when you join this batch

Live classes

99

Mock tests

2

Language of teaching

Kannada

Educators

iconeducator
MASTER
Nandan R
M.Sc (Environment) ; 3+ years of teaching experience ; Specialised in Environmental Science and Current Affairs
5M
Watch Mins
21K
Followers

Syllabus

CSAT

2 courses

Current Affairs

2 courses

Agricultural & Natural Science

Courses will be added soon

Economics

Courses will be added soon

Geography

Courses will be added soon

History

Courses will be added soon

Polity

Courses will be added soon

Science

Courses will be added soon

Environment & Ecology

Courses will be added soon

Note - More courses will be added to each topic as the batch progresses

6,50,000+ learners trust Unacademy

Quote
All faculty class are good n explanation of the topic is also good n the technical team work is also good because they are making schedule according to student's need..... Thank you
Ajay BNDKarnataka PSC
Quote
Special class which class we watched ,please watchhistory giving is help to all of us. Your Encourage system is very helpful 🙏🙏👏
Ganesh kKarnataka PSC
Quote
This is the best online coching class and best lecturers
PVG GaonkarKarnataka PSC
Quote
It is one of the greatest platform to build our knowledge.
Mahesh KumarKarnataka PSC

Frequently asked questions

If you don’t like your current batch, you can unenroll from it and enrol in a new batch of your choice.

Yes, you can join a batch after it has started. We’ll provide you with all the recordings and notes of the previous classes.

Yes, you can watch recordings of the previous classes. Once you enrol in a batch, we'll add all the recordings to your planner. You can also watch them from the batch schedule page.

You can watch all the trial classes that are available in a batch.

Yes, you can enrol in any course of your choice along with a batch.

Yes, you can enrol in as many batches and courses as you want. However, we recommend that you enrol in one batch at a time.

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app