ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್


Batch Schedule

Started on May 26

Thumbnail

BATCH TRAILER

BATCH TRAILER

Full Syllabus Batch

ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್

Sharanayya Bhandarimath

ಈ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. PSI, PC, PDO, FDA/ SDA ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಷಯವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2+ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬ್ಯಾಚ್ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

Batch Schedule

Started on May 26

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

Kannada
Geography
Karnataka Geography - Part XII
27th Feb • 1h

About

All the learning material you get when you join this batch

Live classes

75

Language of teaching

Kannada

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app