Company Logo

Home
SELF STUDY
BrowsePracticeTestsSyllabusDoubts & solutionsFree live classesOther courses

Current Affairs

Quick practice

Question 1 of 5

खालील विधानांचा विचार करा व अयोग्य विधान/ने निवडा?

अ. G-20 या संघटनेचे स्थायी मुख्यालय रियो दि जनेरो (ब्राझील) येथे आहे.

ब. 15 वी G-20 शिखर परिषद रियाध (सौदी अरेबिया) तर्फे आभासी पद्धतीने आयोजित करण्यात आली.

क. संबंधित वर्षाची G-20 परिषद ज्या देशात होते त्या देशाचा प्रमुख त्या वर्षापुरता G-20 चा अध्यक्ष असतो.

ड. जगातील जवळपास 80% लोकसंख्या G-20 देशांमध्ये राहते, तर जागतिक जीडीपीच्या जवळपास 60% हिस्सा G-20 देशांतून येतो.

A

अ, ब, क

B

फक्त अ, ड

C

फक्त अ

D

फक्त ब, क

Concepts

Get unlimited practice with MPSC subscription

pick

Boost your performance with adaptive practice tests

pick

Practice every concept in the syllabus

pick

Compare your speed and accuracy with your peers

pick

Download the app and practice on the go

warningNo internet connection