Company Logo

Home
SELF STUDY
BrowsePracticeTestsSyllabusDoubts & solutionsFree live classesOther courses

Constitutional Framework

Quick practice

Question 1 of 5

संविधान सभेसंबंधी खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही?

A

संस्थानांचे प्रतिनिधी हे नामनिर्देशन करून निवडले जाणार होते. 

B

प्रत्येक प्रांताला आणि संस्थानांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा दिल्या जाणार होत्या.

C

ब्रिटीश प्रांतांना दिलेल्या जागा या प्रांतिक विधिमंडळाच्या सदस्यांमधून निवडल्या जाणार होत्या.

D

 प्रांतिक विधिमंडळांचे सदस्य मर्यादित मताधिकार असलेल्यांकडून निवडून आलेले होते.

Concepts

Get unlimited practice with MPSC subscription

pick

Boost your performance with adaptive practice tests

pick

Practice every concept in the syllabus

pick

Compare your speed and accuracy with your peers

pick

Download the app and practice on the go

warningNo internet connection