Sign up now
to enroll in courses, follow best educators, interact with the community and track your progress.
Social Justice- Historical Debates (In Hindi)
Kabhi kabhi koi vyakti jab koi apradh karta hain tab log kahte hain ki uske sath aisa karna chahiye ya waisa karna chahiye lekin muze lagta hain ki bhalehi wah vyakti ne galat kiya ho lekin uske sath durvyawhar to nahi kiya ja sakta. aur jo bhi apradh se sambadhit kanun banayr jate hain wo badle ki bhavna ke nazariye se nahi banaye jate balki samaz ke bhitar anushasan lane ke liye banaye jate hain.
Lavanya Kapoor
a year ago
Exactly! I'm happy you got the crux of it, Nishant