ವಿರಾಟ್ - ಭೂಗೋಳ ಸಂಜೀವಿನಿ [PSI/PDO/SDA]

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ವಿರಾಟ್ - ಭೂಗೋಳ ಸಂಜೀವಿನಿ [PSI/PDO/SDA]

Sharanayya Bhandarimath

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶರಣಯ್ಯ ಭಂಡರಿಮಠ ಅವರು ಭೂಗೋಳ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್‌ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅನುಮಾನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕ... Read more
Ended on Jun 30

Mar 11 - Jun 30, 2021

13 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Mar 11 - Jun 30

13 lessons

Mar

11

ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳ

Lesson 1  •  Mar 11  •  1h 4m

Mar

12

ವಿಶ್ವ ಮತ್ತು ಉಗಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು - I

Lesson 2  •  Mar 12  •  1h 15m

Mar

13

ವಿಶ್ವ ಮತ್ತು ಉಗಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು - II

Lesson 3  •  Mar 13  •  42m

Mar

17

ಸೌರವ್ಯೂಹ - II

Lesson 4  •  Mar 17  •  1h 1m

Mar

18

ಭೂಮಿಯ ಬಾಹ್ಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಳದ ರಚನೆ - I

Lesson 5  •  Mar 18  •  1h 2m

Mar

19

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 6  •  Mar 19  •  1h 6m

Mar

21

ಭೂಖಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳ ಉಗಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ - I

Lesson 7  •  Mar 21  •  1h 9m

Mar

23

ಶಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಗಳು

Lesson 8  •  Mar 23  •  1h 1m

Mar

24

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 9  •  Mar 24  •  1h 19m

Apr

23

ಭೂಮಿಯ ಬಾಹ್ಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಳದ ರಚನೆ - II

Lesson 10  •  Apr 23  •  44m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd