Company Logo
MarathiIndian Polity & Governance

यशाची किल्ली- Top 100

Jul 21, 2020 • Class was cancelled by the Educator

Subhash Pawar

25M watch mins

मी सुभाष पवार तुम्हाला भारतीय राज्यव्यवस्था हा विषय या क्‍लासमधून शिकवणार आहे. माझ्या अनुभवाचा उपयोग तुम्हा विद्यार्थ्यांना नक्कीच करून देईल आणि माझे सर्व क्लास केल्यानंतर तुम्हाला या विषयांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या नोट्स न काढता तुम्हाला पैकीच्या पैकी गुण मिळवून देण्याची हमी मी देतो.

MarathiIndian Polity & Governance
Thumbnail
warningNo internet connection