Company Logo
MarathiIndian Polity & Governance

यशाची किल्ली - महाराष्ट्रातील महानगर पालिका रचना आणि त्यांचा कारभार

Aug 5, 2020 • 39 m

Subhash Pawar

6M watch mins

मी सुभाष पवार तुम्हाला या क्‍लासमधून महाराष्ट्रातील महानगर पालिका रचना आणि त्यांचा कारभार शिकवणार आहे.

No internet connection