Company Logo
MarathiHistory

यशाची किल्ली - इतिहासाचा अभ्यास प्रश्नोत्तरे स्वरूपात - डॉ. प्रिती सोबत 1

Sep 10, 2020 • 56m

Dr Preeti Raut

2M watch mins

या वर्गात डॉ. प्रिती राऊत, आपल्याला इतिहास या विषयाचे मार्गदर्शन करणार आहेत. हा वर्ग सर्व MPSC ची तयारी करणाऱ्या अभ्यासकांसाठी उपयुक्त आहे. हा वर्ग मराठीत असेल व नोट्स मराठी मध्ये असतील.

No internet connection