Company Logo
MarathiPractice & Strategy

योद्धा GK PRACTICE SET-6 |सामान्यज्ञान 100 सराव प्रश्न PSI STI ASO

May 14, 2021 • 1h 1m

Vikram Bondre

11M watch mins

या क्लासमध्ये विक्रम सर सामान्य ज्ञान या घटकावर आधारित अति संभाव्य सराव प्रश्न घेणार आहेत. आगामी सर्व स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हा क्लास मोफत पाहता येईल.

MarathiPractice & Strategy
warningNo internet connection