Company Logo

Marathi Indian Economy

What Is Long Term Repo Operation ( LTRO ) Of RBI

May 27, 2020 • 1h 4m

Avatar

Gajanan Bhaske

675K watch mins

या वर्गामध्ये गजानन भस्के, Repo आणि Long Term Repo या महत्वाच्या संकल्पना घेणार आहेत, हा टॉपिक राज्य सेवा व संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे, हा वर्ग मराठी मध्ये घेण्यात येणार आहे, व त्याबाबत च्या नोट्स ही मराठीत मिळणार आहेत.

Marathi Indian Economy
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
Marathi Indian Economy

आर्थिक नियोजन भाग 3

Ended on Aug 17, 2020

Abhijit Rathod

More from Gajanan Bhaske

Similar Plus Courses

warningNo internet connection