Company Logo

HindiScience

विजयपथ विज्ञानाचा - इतिहासाचा

Oct 2, 2020 • 1h

Avatar

Swarashri Wagh

12M watch mins

या लेक्चर मध्ये डॉ स्वरश्री वाघ विज्ञानातील इतिहासातील संकल्पना प्रश्नाच्या व विश्लेषणाच्या माध्यमातून स्पष्ट करून देणार. यातील प्रश्न आयोगाच्या धर्तीवर तयार करण्यात आले आहे .या लेक्चर ला येऊन तुमच्या अभ्यासाचा सराव नक्की करा

HindiScience
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
Marathi Indian Economy

राज्यसेवा व संयुक्त पूर्व परीक्षा अर्थव्यवस्था गरिबी

Ended on Oct 23, 2020

Abhijit Rathod

More from Swarashri Wagh

Similar Plus Courses

warningNo internet connection