Company Logo

HindiScience

विजयपथ विज्ञानाचा - इतिहासाचा

Oct 7, 2020 • 1h 3m

Avatar

Swarashri Wagh

12M watch mins

या लेक्चर मध्ये डॉ स्वरश्री वाघ विज्ञानातील इतिहासातील संकल्पना प्रश्नाच्या व विश्लेषणाच्या माध्यमातून स्पष्ट करून देणार. यातील प्रश्न आयोगाच्या धर्तीवर तयार करण्यात आले आहे .या लेक्चर ला येऊन तुमच्या अभ्यासाचा सराव नक्की करा

HindiScience
Thumbnail
    COMPANY
  • About us
  • Careers
  • Blogs
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
EDUCATOR APP
Play Store
App Store
warningNo internet connection