Company Logo

MarathiEnglish Grammar

म्हाडा-MHADA,आरोग्यविभाग,TET परीक्षा अतिसंभाव्य प्रश्न सराव

Oct 23, 2021 • 1h

Avatar

Umesh Ghusalkar

3M watch mins

या क्लासमध्ये तुम्हाला उमेश घुसळकर सर आगामी काळातील MHADA (म्हाडा), आरोग्य सेवक, तलाठी, शिक्षक पात्रता परीक्षा आणि इतर सरळ सेवा परीक्षांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या इंग्रजी व्याकरण या विषयावरील महत्त्वपूर्ण प्रश्नांचा सराव करून घेणार आहे हा सराव इतर सरळ सेवा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या

MarathiEnglish Grammar
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
MarathiHealth

आरोग्य विभाग ( आरोग्य सेवक ): 100 मार्क टेस्ट पेपर - संभाव्य 2021.

Ended on Sep 23, 2021

Dnyaneshwar Chandrawanshi

More from Umesh Ghusalkar

Similar Plus Courses

warningNo internet connection