Company Logo

HindiHistory

विजयपथ इतिहासाचा भाग - 59 प्रश्न व विश्लेषणासहित

May 27, 2020 • 47m

Avatar

Swarashri Wagh

12M watch mins

या लेक्चर मध्ये डॉ स्वरश्री वाघ इतिहासातील महत्वाच्या संकल्पना प्रश्न व त्याच्या स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून समजावून देतील यातील सर्व प्रश्न आयोगाच्या धर्तीवर तयार करण्यात आले आहे

HindiHistory
Thumbnail

Similar Classes

More from Swarashri Wagh

Similar Plus Courses

    COMPANY
  • About us
  • Careers
  • Blogs
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
EDUCATOR APP
Play Store
App Store
warningNo internet connection