Company Logo

MarathiHistory

आधुनिक भारताच्या इतिहासाचा आढावा (II)

May 30, 2020 • 1h 45m

Avatar

SHAILESH J KOLEKAR

3M watch mins

या सत्रात डॉ. कोळेकर सर MPSC परीक्षेच्या अनुषंगाने आधुनिक भारताचा इतिहास या विषयावर चर्चा करतील. अभ्यासक्रम व मागील प्रश्न यांच्या आधारे मुख्य घटक अभ्यासण्यासाठी हे सत्र आहे. राज्यसेवा व Combined ची तयारी करणाऱ्यांसाठी मराठीतील हे सत्र उपयुक्त ठरेल.

MarathiHistory
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
MarathiHistory

दिवस -१ "संयुक्त पुर्व परीक्षा इतिहास रिव्हीजन"

Ended on Aug 16, 2021

Umesh Kudale

More from SHAILESH J KOLEKAR

Similar Plus Courses

warningNo internet connection