Company Logo

MarathiConstitutional Framework

Overview of Fundamental Rights from 25 to 35

Oct 11, 2019 • 1h 2m

Avatar

Prakash Ingle

11M watch mins

या सेशन मध्ये मी भारतीय राज्यघटने मधील मूलभूत हक्कांची संकल्पना बरोबर कलम 25 ते 35 मध्ये दिलेले सर्व अधिकार यासंदर्भात चर्चा करणार आहे.

MarathiConstitutional Framework
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
MarathiIndian Polity & Governance

राज्यव्यवस्था- 15 मार्कसाठी भाग- 1

Ended on Aug 10, 2020

Abhijit Rathod

More from Prakash Ingle

Similar Plus Courses

warningNo internet connection