Company Logo

MarathiPractice & Strategy

A to Z Reasoning (बुद्धिमत्ता) for Prelims & Mains - VII

Sep 16, 2021 • 1h 8m

Avatar

Anand Birajdar

2M watch mins

या सत्रात, आनंद बिराजदार सर कम्बाईन पूर्व परीक्षा २०२१ साठी अत्यंत उपयुक्त असणारा आणि थोडासा कठीण वाटणारा बुद्धिमत्ता या विषयाचे मार्गदर्शन करतील, हे सत्र मराठी भाषेमध्ये आयोजित केले जाईल आणि नोट्सदेखील मराठीभाषेमध्ये दिले जातील.

MarathiPractice & Strategy
Thumbnail

Similar Classes

ThumbnailLive
MarathiPractice & Strategy

One Liner MPSC एक्सप्रेस प्रश्नोत्तरे

Lesson 1 • Started at 6:30 AM

Swapnil Rathod

More from Anand Birajdar

Similar Plus Courses

warningNo internet connection