Company Logo

MarathiGeneral Knowledge

तलाठी भरती बॅच - सुरुवात व वाटचाल - जाणूया सर्वकाही

Jun 30, 2021 • 34m

Avatar

Kapil Kalkekar

11M watch mins

सदरील लेक्चर मध्ये सरांनी तलाठी भरती संदर्भात सर्व माहिती दिली आहे.

MarathiGeneral Knowledge
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
MarathiGeneral Knowledge

इतिहास फ्री TEST (म्हाडा + ZP + पोलीस भरती)

Ended on Nov 21, 2021

Anand Pawar

More from Kapil kalkekar

Similar Plus Courses

warningNo internet connection