Company Logo
MarathiPractice & Strategy

Strategy-combine परीक्षा & राज्यसेवा मुख्य परीक्षेची तयारी कशी करावी?

Mar 24, 2021 • 1h 1m

Prakash Ingle

10M watch mins

या सेशन मध्ये प्रकाश इंगळे सर आपणास राज्यसेवा मुख्य आणि Combine ची परीक्षा अशा सर्व अतिमहत्वाच्या topic वर सविस्तर मार्गदर्शन करणार आहेत.Unacademy Plus Subscription घेताना IPRAKASH007 हा रेफरल कोड वापरा आणि मिळवा 10%+10%(Credit Point) discount .

MarathiPractice & Strategy
warningNo internet connection