Company Logo
MarathiPractice & Strategy

संयुक्त पूर्वपरीक्षा (11 एप्रिल) - यशासाठी कसे असावे नियोजन आणि तयारी

Jan 15, 2021 • 1h 4m

Ramesh Runwal

11M watch mins

या सत्रामध्ये डॉ रमेश रुणवाल सर "संयुक्त पूर्वपरीक्षेसाठी नियोजन" या घटकावर सखोल सराव घेणार आहेत. डॉ रमेश सरांना पुणे विद्यापीठ आणि BARTI, पुणे याठिकाणी 7 वर्षांपासून मार्गदर्शनाचा अनुभव आहे. हे सत्र राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा तसेच संयुक्त पूर्वपरीक्षा या परीक्षांसाठी उपयुक्त ठरेल. हे सत्र मराठीमध्ये घेण्यात येईल तसेच नोट्स मराठी मध्ये देण्यात येतील.

warningNo internet connection