edu-image

Science • free class

Science with PYQs for PC/PSI/KPTCL/SSC/RRB-22


Jun 27, 2022 • 115 views

45:57

EN

Science

Science with PYQs for PC/PSI/KPTCL/SSC/RRB-22


Jun 27, 2022 • 45m • 115 views

ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಪುಟ್ಟರಾಜು ಟಿಡಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿವರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು PSI/ FDA/PC/SSC/RRB/KPTCL ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ

Read more

Similar Classes

More from Puttaraju Td

Similar topic practice

Similar Plus Courses