Company Logo
MarathiPractice & Strategy

सामान्यज्ञान अती संभाव्य ५००० प्रश्न (पोलिस भरती)

Nov 24, 2020 • 1h 4m

Suraj Santosh pote

1M watch mins

या क्लास मध्ये सूरज पोटे सर पोलिस भरती साठी अत्यंत उपयुक्त असे सामान्य ज्ञान वर आधारित प्रश्न घेणार आहेत . हा क्लास पोलिस भरती, MPSC राज्यसेवा तसेच इतर MPSC द्वारा घेतल्या जाणार्‍या परीक्षेची तयारी करणार्‍या सर्व विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडेल. कोर्स मध्ये मराठी भाषेत शिकवल्या जाणार असून नोट्स सुद्धा मराठी मध्येच दिल्या जातील.

warningNo internet connection