edu-image
EN

Practice & Strategy

रणांगण: Comprehensive Rajyaseva Batch (Prelims & Mains)

Aug 22, 2021 • 33m

या सेशन मध्ये Sanjay Pahade सर हे येणाऱ्या 'रणांगण: Comprehensive Rajyaseva Batch (Prelims & Mains)' याकरिता स्पेशल फ्री सेशन घेणार आहे जे आपल्याला एमपीएससी पूर्व व मुख्य परीक्षेची तयारी करणार्‍या इच्छुकांना सुद्धा उपयुक्त ठरणार आहे. ह्या सत्रात मराठी व इंग्रजी या दोन्ही भाषेचा वापर करण्यात येईल तथा नोट्स मराठी व इंग्रजीमध्ये दिल्या जातील.

Read more

70 learners have watched


Similar Classes

More from Sanjay Pahade

Similar Plus Courses